Živočišná výroba

Naše živočišná výroba je tvořena výhradně chovem českého červenostrakatého skotu a to 200 ks dojnic ustájených ve volné boxové stáji v těsné blízkosti dojírny. Produkční stádo doplňujeme z vlastního chovu, který má 250 ks mladého dobytka. Nezabýváme se výkrmem býků, které po třech měsících stáří prodáváme. Hovězí skot chováme primárně pro produkci mléka, kterého vyrobíme 1 500 000 litrů ročně. Naše mléčná užitkovost se pohybuje okolo 7.000 za laktaci.