Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je pro nás základem zemědělství, hospodaříme na 1190 ha zemědělské půdy v katastrech Mohelno, Kramolín, Kladeruby, Lhánice a Senorady. K udržení a zvyšování kvality orné půdy využíváme pravidelného střídání různých zemědělských plodin. Zabýváme se zejména produkcí obilovin, olejnin, luskovin, okopanin. Ochrana a výživa rostlin se provádí na základě pravidelného rozboru půdy. Podstatnou komoditou pro další zpracování je kukuřice na siláž pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Díky BPS a zpracováním vlastních produktů máme k dispozici dostatečné množství kvalitního organického hnojiva. To nám umožňuje udržovat půdu v její přirozené podobě a snažíme se tak omezovat dávky umělých hnojiv a napomáhat tak úrodnosti naší půdy.
S rostlinnou výrobou jsou také spojeny služby pro ostatní. Více