Bioplynová stanice

Výstavbu moderní bioplynové stanice jsme dokončili v roce 2012. Je určena k produkci obnovitelných zdrojů energie bez negativního vlivu na životní prostředí. Využívá potenciál organických produktů jako je siláž, hnůj a cukrovarnické řízky. Výroba bioplynu probíhá během anaerobní digesce organické hmoty. Bioplyn je po následném přečištění spalován v motoru Jenbacher o výkonu 800 KW. Vyrobená elektřina je dodávána přímo do distribuční energetické sítě. Cílem výstavby tohoto zařízení byla stabilizace hospodaření společnosti, zpracování vlastních produktů. Dále pak získání kvalitního organického hnojiva a tím omezení aplikace umělých hnojiv.